Legislativní požadavky

Teď budeme cílit na zjednodušení komunikace se státními orgány. Jak asi tušíte, budeme se zabývat legislativními záležitostmi pro ubytovací zařízení.

  • Evidence cizinců (Hosté / Domovní kniha)
  • Výkazy pro statistický úřad (Reporty / Výkazy pro SÚ)
  • Poplatek z pobytu (Ceny nebo Reporty / Poplatky)
  • Číslování dokladů (Pokladna / Doklady / Nastavení)